knooppunt innovatie 4  activiteiten   startbijeenkomst innovatie organiseren             
 
 

 

 


Toekomstverkenning Knooppunt en startbijeenkomst netwerk innovatie organiseren Ooa

Op 1 juni 2006 is het netwerk innovatie organiseren formeel gestart met een soort Future Search voor belangstellenden, van binnen en buiten de Ooa.  De bijeenkomst is gehouden van 17.00 tot 20.00 uur, bij Sioo.

Voor deze bijeenkomst hebben we gebruik gemaakt van de methode van The World Café. In een ontspannen sfeer hebben 15 personen kennis gemaakt met elkaar, de toekomst van het netwerk verkend en plannen gesmeed voor betekenisvolle activiteiten. Voor de gelegenheid is de bovenetage van Sioo verbouwd tot "innovatiecafé, compleet met hapjes, drankjes en achtergrondmuziek. Lees meer over deze methode.

Naast de 15 aanwezigen hebben nog 12 personen te kennen gegeven actief te willen zijn in het netwerk.

Initiatieven die (onder meer) gegenereerd zijn :

  • Sjors en Sjimmie rebellenclub: patronen doorbreken door elkaar rebels te maken, avontuur te zoeken

  • het organiseren van "onmogelijke" projecten

  • een community of practice ontwikkelen, als spinnen in het web van andere netwerken

  • een innovisiegroep: intervisie over innovatie

  • studie van de rol van "dood en verderf" in innovatie: de Phoenix in de as herkennen...

  • onderzoeken van on-mogelijk samenwerken als thematiek van sociale vernieuwing

  • artikelen schrijven en presentaties houden

Lees meer over werkwijze en uitkomsten in het fotoverslag.

 

   

Belangstelling? Aanmelden? Mail naar: vernieuwing@knooppuntinnovatie.nl

 

 

 

Het netwerk innovatie organiseren is een leer- en actieplatform binnen de Orde van Organisatiekundigen en -adviseurs. Het is een onderdeel van het knooppunt innovatie en staat ook open voor niet Ooa-leden.

   

webkaart