knooppunt innovatie 4  activiteiten  4  Nationaal Innovatie Event

       12-06-2006

 
 

 

 

 

 

 

 

 Het
Nationaal Innovatie Event 7 december 2005

Vier werelden van innovatie
Op het Event waren talrijke innovatievoorbeelden en presentaties van kennisinstellingen en bedrijven te zien. Het resultaat van productinnovatie en technologische innovatie stond daarbij voorop; er viel evenwel ook meer aandacht voor het organiseren van innovatie te bespeuren. Met name de ordening in 4 werelden geeft aardig de breedte van het Innovatieplatform weer:

         Starten + groeien: kennis over kapitaal en ondernemerschap

         Samen + werken: tussen bedrijven, kennisinstituten en overheid

         Kennis + delen: verbreden door kennisvraag en aanbod samen te brengen

         Leren + excelleren: meer differentiatie en ruimte voor talent

 

lees meer over het event en over sociale innovatie

 

 

 

 

 

 
Uw ervaringen met innovatie organiseren op deze website?

Mail naar
vernieuwing@knooppuntinnovatie.nl

   

webkaart