knooppunt innovatie 4  downloads      4 download artikelen

     12-10-2007

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

terug naar boven

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

terug naar boven

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

terug naar boven


In de media verschijnen veel artikelen over innovatie. Deelnemers van het knooppunt selecteerden over het thema innovatie organiseren interessante downloads. U vindt ze hier, verdeeld over de volgende categorieŽn:

Hebt u aanvullingen op deze lijst? Mail naar vernieuwing@knooppuntinnovatie.nl

wat is innovatie?

titel toelichting
sociale innovatie: focus op management, organisatie en mensen
(70 kb)
Wat is sociale innovatie? Wat is er in Nederland te doen rondom dit thema? Draft van artikel van Dhian Sioe Lie.
september 2006
opening van zaken; beleid voor open innovatie
(pdf 852 kb)
Open innovatie biedt onderne- mers kansen. Die hebben ze hard nodig om op het proces van globalisering in te spelen. Wat is open innovatie? Rapport van het Economisch Instituut voor Midden- en Klein bedrijf (EIM), in opdracht van de Adviesraad voor Wetenschaps- en Technologiebeleid (AWT).
juli 2006
startnota CSI
(pdf 324 kb)
Het Centrum voor Sociale Innovatie wil de innovatieparadox in Nederland bestrijden, door zich te richten op  op flexibel organiseren, dynamisch managen en slimmer werken; het CSI wordt programmatisch ondersteund door drie ministeries.
juni 2006

rethinking the dutch innovation agenda
(pdf 168 kb)
Henk Volberda en Frans ten Bosch, november 2005
Volberda en Ten Bosch (Erasmus Universiteit) heroverwegen de aanpak van innovatie in Nederland. Hun conclusie Management and organisation matter most. Een paper voor de Copenhagen Conference on Strategic Management.

taskforce sociale innovatie
(pdf 623 kb)
Eindrapport van de Taskforce Sociale Innovatie. Deze Taskforce heeft als doel om socia  le innovatie (vernieuwing van de arbeidsorganisatie) in Nederland op de agenda te zetten.
juli 2005

listening to ordinary people
(pdf, 123 kb)
Een paper van socioloog Alain de Vulpian. Vulpian schetst de samenhang van ontwikkelingen in onze samenleving. Hij toont de noodzaak aan voor nieuwe vormen van leiderschap en veranderingstrategie, door te luisteren naar ordinary people. Verschenen in Reflections 6, nr. 6/7  www.solonline.org

poster innovatie DNA poster met alle factoren die innovatiekracht bepalen, het innovatie DNA
methoden titel toelichting
Het innoverend vermogen van generaties
(pdf 620 kb)
Generatieverschillen hebben tot doel om organisaties duurzaam te innoveren. Dat is een belangrijke uitkomst van promotieonderzoek van Aart Bontekoning
Artikel van Aart Bontekoning, 2007
Cradle to Cradle
(pdf 187 kb)

Cradle to Cradle ontwerp is een nieuwe strategie voor bedrijfsgroei en welvaart die ecologische, sociale en economische waarde creŽert. "The Next Industrial Revolution is the emerging transformation of human industry from a system that takes,makes, and wastes to one that celebrates natural, economic, and cultural abundance".
Artikel van Bluelarix, 2007

Kennis noodzakelijk voor innovatie
(pdf, 78 kb)
Innovatie is geen toevalstreffer. Als we weten welke kennis aanwezig is in de organisatie kunnen we bijna bepalen waar de volgende innovatie plaatsvindt. Artikel over de waarde van kennis voor innovatie.
Artikel van Wim Musters, 2007
The brookering guide book
(pdf, 1500 kb)
Hoe bouw je duurzame partnerships voor sociale innovatie over sectoren heen?
Vanuit ervaringen in de ontwikkelingssamenwerking is een handleiding ontstaan om de makelaarsrol effectief in te kunnen vullen. Publicatie van Ros Tennyson, 2005. Bron: www.thepartneringinitiative.org  
Regionale innovaties
(pdf, 148 kb)
Hoe de principes van creatieve destructie gebruikt kunnen worden voor regionale innovatie, bijvoorbeeld in de regio Nijmegen. Schumpeter als grondlegger van het begrip innovatie. Publicatie van prof. H. Ernste.
Praktische ketenformatisering
(pdf, 461 kb)
Handreikingen voor keteninformatisering,  voortkomend uit een symposium over dit onderwerp. Gebaseerd op lessen uit de praktijk.
Een publicatie van het Kenniscentrum e-overheid en de stichting Ketennetwerk
user guide openspace-online Open Space is een werkconferentie waarbij maximaal gebruik gemaakt wordt van het zelf-organiserend vermogen en de de betrokkenheid van deelnemers, bijvoorbeeld bij vernieuwingsvragen.
www.openspaceonline.com  www.openspaceworld.org
SIT: in zeven stappen naar succesvolle innovaties
(81,4kb)
Annina van Logtestijn & Yousri Mandoer
Innovatie ontstaat door ruimte geven aan toeval? Volgens de methodiek Systematic Inventive Thinking is het juist een kwestie van systematisch bepaalde stappen zetten.

backcasting and forecasting,
two empirical case studies

(pdf, 176 kb)

INFRA, Zweden
Verschillen en overeenkomsten van backcasting en forecasting aan de hand van twee cases:

"sustainable initiatives in private companies" en "planning for a sustainable traffic in Stockholm 2030"

making sense with backcasting,
the future perfect

(pdf, 542 kb);
Marc Tassoul, TU Delft
Illustratie van backcasting met discussie over de achtergronden.

visioning and backcasting, desirable futures and key decisions 
(ppt, 223 kb);
Dominic Stead en David Banister, TU Delft
Gebruik van toekomst studies; historie, kenmerken en methodieken
The 7 R's of processinnovation well designed processes can help an organization become more innovative. A chart to help thinking get started;
artikel van Stephen Shapiro
ervaringen titel toelichting
het St. Charles medical center
(pdf 441 kb)
Harry Sonnenschein & Monica Haimť
Een betekenisvolle organisatie  scheppen werkt genezend. Een mooi artikel over een geslaagde innovatie in de zorg: alles wat kan bijdragen aan genezing durven inzetten. Regels voor innovatief leiderschap van Jim Lussier, voormalig CEO in verschillende branches.
innoveren en leren
(pdf 130 kb)
Jaap Boonstra
Praktische inzichten en voorbeelden van vernieuwingsprocessen bij o.a. ANWB, Aidsfonds en wijkopbouw in Amsterdam.
Hoe organiseer je inter-organisationele innovatie? Hoe realiseer je een stimulerende leercultuur?
Artikel, januari 2006

the big ten innovation killers
(pdf, 69 kb)
De tien beste manieren om innovatie te voorkomen.
Artikel van Joyce Wycoff.
www.thinksmart.com

jonge honden
(394,2kb)
Aart Bontekoning
Jonge honden in organisaties communiceren anders .....
(Uit: Communicatie 3/2005)

dominante stromingen remmen innovatie
(52,2kb)
Ervaringen van een Ooa-Netwerk met hart voor de BV-Nederland; reflecties op het (non)innovatieve klimaat, over het ontdekken en activeren van innovatieve kiemen
  innovatie en ondernemerschap
(72kb)
Harrie Regtering & Gerhard Smid (Sioo)
Hoe kan je investeren in innovatiekracht?
Samenvatting van de bijdrage aan het 7e Nationaal MD congres op 17 maart 2004
innovatieve samenwerkingsverbanden (466,2kb) Handout van de werkgroep Innovatieve samenwerkingsverbanden in de publieke sector. Welke rollen zijn in het spel?
   

webkaart