knooppunt innovatie 4 methoden  4 Large Scale Interventions  

       30-08-2007

 
 

 

 

 

Large Scale Interventions (LSI) vormen een aanpak voor het organiseren van duurzame veranderingen met actieve deelname van belanghebbenden uit het hele systeem (organisatie of gemeenschap en zijn omgeving). LSI bestaat uit een traject met een mix van werken in kleine groepen en grote groepen, de zogenaamde Large Group Interventions (LGI). Het aantal betrokken personen in het traject kan variëren van vijf tot duizenden. Een LSI-traject is bij uitstek geschikt voor veranderingen die een heel werksysteem (organisatie of gemeenschap plus belanghebbenden) aangaan, zoals innovatie. LSI wordt ook wel Large Scale Change of Whole-Scale ChangeTM genoemd. Belangrijke uitgangspunten van LSI zijn:

  • verleden, heden en toekomst zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden in de organisatie/gemeenschap
  • een vraagstuk wordt bekeken in de dynamiek van zijn context, in de organisatie en daarbuiten (systeemdenken)
  • belanghebbenden zijn betrokken bij de voorbereiding en uitvoering van het traject
  • ongebruikelijke samenstelling: de deelnemers zijn een afspiegeling van de diversiteit van betrokken disciplines en belanghebbenden
  • denken en doen worden niet gescheiden, zoveel mogelijk kwaliteiten van mensen worden aangesproken

Er is een hele familie van methoden voor werkconferenties, gebaseerd op deze principes.

 

 

 

meer informatie:


introductieworkshop op 2 oktober 2007, in Rhenen
Download uitnodiging

 

www.largescaleinterventions.com

 

Veelgebruikte methoden:

 

Future Search

The World Café

Open Space

 

 

contactpersoon:

 

Tonnie van der Zouwen

073 - 51 11 600
 

   

webkaart