knooppunt innovatie 4 methoden   4  ontkiemen van prille innovaties  

       30-03-2006

 
 

 

 

 

 

 

 

 

"Rationaliseren, plannen en 'gewoon' doen onderdrukken voelen, spontaniteit en 'ongewoon' doen. De laatste drie zijn nodig voor innovatie."

Voor het beter ‘zien’ en beter benutten van reeds aanwezige innovatieve bronnen zullen we andere vormen van waarnemen, communiceren en samenwerken moeten ontwikkelen. Het bevorderen van het voelen, de spontaniteit en het ongewoon doen en het integreren met rationaliseren, plannen en gewoon doen vergt slimme creatieve interventies. De innovatiekiemen zitten soms verborgen in oplopende spanningen, verrassende verbindingen en spontane reacties, zoals de reacties van jonge honden op de gevestigde orde.

Innovatieve leiders 'zien' dat en weten een gunstig kiemklimaat te creëren. Eigen zinnigheid geeft vaak de doorslag. Het ontkiemproces is wonderschoon, ontroerend en pijnlijk keihard tegelijkertijd: leidend tot geboorte of dood. Soms is een sociale- of productinnovatie het resultaat. In een experimentele werksessie ervaren de deelnemers een ontkiemproces. Of dat iets oplevert is bij innoveren de hamvraag; het antwoord is immers pas achteraf te geven. Hoe gaat dat dan in zijn werk? lees meer
 

 

 

meer informatie:

lees meer over de achtergronden in het artikel

ontdekken van innovatieve kiemen

verslag van een werksessie:

 

 

contactpersonen:

Aart Bontekoning

Jan Gieszen

Cor de Feyter

 

   

webkaart