knooppunt innovatie 4 methoden   4 systeeminnovatie  

       30-03-2006

 
 

 

 

 

InnovatieNetwerk is ingesteld om tot grensverleggende concepten (systeeminnovaties) in het Agrocluster en de Groene Ruimte te komen. Het concept ‘Kas als Energiebron’ is daar een voorbeeld van.

We hebben gereconstrueerd hoe en met wie dit grensverleggende concept is ontstaan, en hoe dit concept nu (mogelijk) in de praktijk kan worden gerealiseerd.

Van de aanpak hebben we geleerd. Zo blijkt het denken in omslagen (‘Van de tuinbouw als grootverbruiker naar bron van duurzame energie’) voor grensverleggende vernieuwingen cruciaal. Daarnaast is het combineren van dit omdenken met het perspectief van het tuinbouwbedrijfsleven zeer belangrijk voor succes van het concept voor de sector (geen luchtfietserij). Deze leerervaringen willen we de werkgroepleden graag vertellen en laten zien.

Een cruciale fase is het overdragen en in de praktijk brengen van dit concept. We willen met de werkgroepleden bepalen hoe een dergelijke fase nog beter aan te pakken.
 

 

 

 

meer informatie:

InnovatieNetwerk Groene ruimte en Agrocluster 

 

 

contactpersoon:

Gert Jan Fonk

 

   

webkaart