knooppunt innovatie 4 verbindingen  4 perspectieven

       13-09-2007

 
 

 

 

 

 

 

 

 


Wat is innovatie eigenlijk? De laatste hype? Een soort wedstrijd voor landen? Wat verlies je als je meedoet met zoín wedloop? Het heersende beeld is: innovatie is goed, dat moet. Hier komen meer perspectieven aan bod.
 
4

Roel in 't Veld - Wat is innovatie?
Hoe zit het met die bijna obsessieve vernieuwingsdrang?
Brengt 't u vooruitgang?

4 Mathieu Weggeman - Innovatie tussen generaties: formaliseren of spelen?
Er ontstaat een steeds grotere kloof tussen de zittende regimebeheerders van de Protestgeneratie en de
innovatoren van de huidige Netwerkgeneratie. Wat te doen?
4 Justien Marseille - De kunst van trendanalyse
Justien Marseille verhaalt over de kunst van het vroegtijdig signaleren en analyseren van veranderingen in maatschappij
en samenleving. Hoe vertaal je deze veranderingen naar werkbare organisatieoplossingen? 
4 InnovationDNATM - Framework of Principles
De InnovationUniversity definieert innovatie als implementatie van nieuwe ideeŽn om waarde toe te voegen. Ze werkten een model uit dat een breed beeld geeft van wat van belang is voor een innovatieve organisatie. Op de website van The Innovation Network wordt het model toegelicht. De poster is vrij te downloaden en te gebruiken onder bronvermelding.
 

 

 

 

   

webkaart