knooppunt innovatie 4 verbindingen  4 perspectieven 4 wat is innovatie eigenlijk?
 
 
 

 

 

 

 

 


Is alle vernieuwing innovatie? Het bombardement op Dresden wordt niet snel als innovatief beschouwd. We verbinden innovatie aan vooruitgang. Bijna obsessief verbinden we (economische) groei aan vooruitgang. Bij innovatie hoort ook destructie. Innovatie is niet lineair, niet vredig, harmonisch.
Hoe zit het eigenlijk met die verschillende vernieuwingen? Economische groei hoeft niet tot sociale vooruitgang te leiden. Hoe verhouden die verschillende innovaties zich nu tot elkaar? Er is verdieping nodig rondom de vraag naar kennisaccumulatie.

Roel In 't Veld bouwt zijn betoog rondom een aantal veranderingsprincipes:

  • de (ir)relevantie van causaliteit voor sociale systemen

  • constructivisme en ons (on)vermogen om met chaotische systemen om te gaan
  • hoe verbindt het individuele zich met het collectieve
  • dialectiek en de verwetenschappelijking van het toeval
 


Roel in 't Veld is emeritus hoogleraar bestuurskunde van de Universiteit van Amsterdam en oud-rector van Sioo.

 

 

  Innovatie als probleem

Presentatie van Roel in 't Veld uit een hooglerarenreeks over innovatie, met een toelichting op perspectieven op innovatie vanuit vier veranderingsprincipes. (269kb)

 

   

webkaart