knooppunt innovatie 4 verbindingen  4 sectoren

       13-09-2007

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

terug naar boven

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

terug naar boven


 
maatschappij beschrijving
Nederlands Centrum voor Sociale Innovatie (NCSI) wil de innovatieparadox in Nederland bestrijden, door zich te richten op  op flexibel organiseren, dynamisch managen en slimmer werken, initiatief van diverse partijen ondersteund door drie ministeries
innovatieplatform door de regering ingesteld platform om voorstellen te ontwikkelen om de innovatiekracht van Nederland te versterken
SenterNovem

Competentiecentrum Transities
agentschap voor duurzaamheid en innovatie; beheert het Competentiecentrum Transitiemanagement, met o.a. methodiek Viewmaster, learning histories van NIDO-projecten, netwerk van transitiemanagers
Nederland Breedbandland Nederland BreedbandLand (NBL) is het nationale, onafhankelijke platform dat sectoren als onderwijs, zorg, vervoer, mkb, veiligheid helpt om beter en slimmer gebruik te maken van breedband; richt zich ook sterk op kennisdeling
SMO de Stichting Maatschappij en Onderneming is een kenniscentrum dat een actieve rol speelt in de dialoog tussen bedrijfsleven, overheid en samenleving
KTN ketennetwerk legt verbindingen tussen ketenwerkers
Xs2 kennisnetwerk sociaal beleid; met dossiers en etalages over alle sociale thema's
overheid  
InAxis stimuleert organisaties in het openbaar bestuur door te werken aan vernieuwing, streeft naar het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening aan burgers en het verhogen van de efficiency van organisaties in het openbaar bestuur
bedrijven  
AWVN thema sociale innovatie sociale innovatie is vernieuwing van het arbeidsproces, met als doel de arbeidsproductiviteit en de arbeidsparticipatie te verhogen. Investeren in mens en organisatie, dus. Site van Werkgeversvereniging Nederland.
innovatieplatform rail stichting met als doelen het stimuleren en versnellen van (vraaggestuurde) innovaties in de railwereld, het bevorderen van samenwerking tussen de belanghebbende partijen
innovatie-alliantie stichting die kenniscirculatie wil bevorderen tussen regionale partijen te, in het bijzonder tussen de hogescholen en het mkb. Met als uiteindelijk doel het innovatief vermogen van het mkb te vergroten
mkb  
Syntens innovatienetwerk voor ondernemers MKB, bieden kosteloos ondersteuning
EIM kennissite MKB en Ondernemerschap van Economisch Instituut Midden- en Kleinbedrijf, over innovatie, kennis en samenwerking
United Brains een groep mensen die kennis delen van kennisinstellingen: Fontys Hogescholen, ROC Eindhoven, TNO Industrie en Techniek en de Technische Universiteit Eindhoven
onderzoeksinstellingen  
Kenniscentrum duurzame systeeminnovaties en transities KSI netwerk van o.a. Erasmus Universiteit en TNO
onderwijs  
kennisrotonde faciliteert scholen bij het leggen van verbindingen tussen innovatieve ambities en mogelijkheden van ICT
wonen, zorg, welzijn  
SEV ontwikkelt innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken op het gebied van wonen
KEI netwerkorganisatie en zoekmachine voor stedelijke vernieuwing; bestaat uit 230 publieke en private partijen
Wonen met Zorg en Welzijn portal naar kennis voor professionals in de beleidsterreinen wonen, zorg en welzijn; zoekfunctie met groot aantal links naar partijen en informatie
zorg voor beter innovatie in de care programma's
NIZW Nedelands Instituut voor Zorg en Welzijns informeert, ondersteunt en innoveert de sector
ZonMW programma's voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie
kenniscentrum wonen en zorg ondersteunt zorgorganisaties en woningcorporaties bij de ontwikkeling van nieuwe woonzorgconcepten; op de website vindt u trends in wonen, welzijn en zorg
zorgomkering organiseert ketens en netwerken vanuit de cliŽntbehoefte

 

   

webkaart